การเริ่มจ้างทำงาน

การเริ่มจ้างงานกับเราแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลักๆ คือ รายละเอียด การเสนอราคา การแก้ไขงาน การชำระเงิน

1.รายละเอียด ส่งรายละเอียดงานให้กับเราทาง e-mail หรือ ช่องทางอื่นๆ
   รายละเอียดเช่น
   เนื้อหา ลักษณะของเนื้อหา และ ข้อมูลประกอบอื่นๆ
   อธิบายขอบเขตงาน ลักษณะงานที่ต้องการ
   ระยะเวลาการดำเนินงาน
   *** ข้อมูลที่ส่งมาจะเป็นข้อมูลหรือสื่อชนิดไหนก้อได้ครับที่จะทำให้เราเข้าใจงานได้

2.การเสนอราคา หลังจากที่เราได้รับข้อมูลงานและคุยรายละเอียดงานแล้ว จะทำการเสนอราคากลับไปยัง
   e-mail ของลูกค้า

3.การแก้ไขงาน ทางเราจะแก้ไขงานให้ลูกค้าจนกว่าจะเรียบร้อยโดยไม่ได้ ระบุบจำนวนครั้งที่ทำการแก้ไข   แต่การ
   แก้ไขต้องอยู่ในขอบเขตที่ที่ตกลงกัน นะค่ะ

4.การชำระเงิน เมื่อตกลงจ้างงาน ลูกค้า จะต้องทำการจ่ายค่า มัดจำก่อนเริ่มงาน 50 % และเมื่องานเสร็จตรวจงาน  
   เรียบร้อยจะเรียกเก็บเงินส่วนที่เหลือ หรือ เงื่อนไขอื่นๆตามข้อตกลง