เรียน Flash : รับสอน Flash
                                                             

เข้าดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

เรียน Flash แบบเลือกได้
1.ผู้เรียนออกแบบหลักสูตรเอง อยากรู้อะไรเกี่ยวกับ Flash ถามได้ขณะเรียน
2.ทางผู้สอนมีหลักสูตรให้
- หลักสูตร (1) ผู้เริ่มต้น Flash 35 ชม

- หลักสูตร (2) Flash Action Script 28 ชม

สอนโดย นักพัฒนา Flash โดยตรง ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 5 ปี
หลักสูตร ผู้เรียนออกแบบ เอง ครับ อยากเรียนทำอะไร mail บอกหัวข้อมาครับ
หรือ จะใช้ หลักสูตรที่ผมเขียนให้ เรียนกับ ผมสบายๆ ง่ายๆ ครับ

กันเองสบายๆ สถานที่สอน ( รังสิต )
-------------------------------------------------------+
สิ่งที่แตกต่างจากการไปเรียนตามคลาส
* ระหว่างเรียนสงสัยอะไรถามได้ตลอดเวลา
* ทำไม่เป็น ทำไม่ได้ ไม่ต้องอาย ..
* เรียนตัวต่อตัว ความรู้เข้าหัวแน่นอน
* หลังจากเรียนเสร็จแล้ว เล่น MSN Chat ถามได้ตลอด

--------------------------------------------------------+

ติดต่อ โทร 086-0702377 e-mail & msn:jo_idesign@hotmail.com

imagination is more important than knowledge " จินตนาการสำคัญกว่าความรู้"